Dear students and/or other interested persons

28.10.2009 12:18

 

the Toastmasters are a worldwide community of people who aim to improve their English as well as to know how to prepare and speak in public and meet fine people from various walks of life.

 

Feel free to come to see us every Thursday at 6 p.m at the Philosophical Faculty, Dept.of Political Science, Krizkovskeho 12, opposite the building of Zbrojnice. You´ll meet fun, talk and encouraging feedback after the delivered speeches.

 

Štěpán Válek

President, First Moravian Toastmasters

www.toastmasters-olomouc.cz

 

Milí studenti či jiní zájemci,

 

organizace Toastmasters (Řečníci) je celosvětovým společenstvím lidí, kteří mají za cíl zlepšit si svou angličtinu, jakož i naučit se, jak si připravit řeč a promluvit na veřejnosti a potkávat lidi z nejrůznějších oborů.

 

Nebojte se nás navštívit každý čtvrtek v 6 večer na Katedru politologie na Filozofické fakultě, Křížkovského 12, naproti Zbrojnice. Setkáte se se zábavou, mluvením a povzbudivou zpětnou vazbou po přednesené řeči.

 

Štěpán Válek

Prezident, First Moravian Toastmasters