Dear students and/or other interested persons

30.10.2009 18:27

 

Toastmasters International is a worldwide community of people who aim to improve their communication skills, and who enjoy meeting fine people from various walks of life.

 

Join us and you can improve both your English language skills, and your ability to speak in public.

Feel free to come to see us every Thursday at 6 p.m at the Philosophical Faculty, Dept.of Political Science, Krizkovskeho 12, opposite the building of Zbrojnice. You´ll have fun speaking, and you'll receive encouraging feedback afterwards.

 

Štěpán Válek

President, First Moravian Toastmasters

www.toastmasters-olomouc.cz

 

Milí studenti či jiní zájemci,

 

organizace Toastmasters (Řečníci) je celosvětovým společenstvím lidí, kteří mají za cíl zlepšit si svou angličtinu, a rovněž naučit se, jak si připravit řeč a promluvit na veřejnosti a potkávat lidi z nejrůznějších oborů.

 

Nebojte se nás navštívit každý čtvrtek v 6 večer na Katedře politologie na Filozofické fakultě, Křížkovského 12, naproti Zbrojnice. Setkáte se se zábavou, mluvením a povzbudivou zpětnou vazbou po přednesené řeči.

 

Štěpán Válek

Prezident, First Moravian Toastmasters